ایده آل

Image

ایده آل

بخش اول

تو راه رسیدن به ایده آل جامعه
همه به صف شین یه قد شین به خط شین
یا نقطه نقطه چین همه فدای هم بشین
با بی رحمی همه باید تو خون غوطه ور شین
اگه پول داری بده بیاد، پس چی ؟
این حرف های قشنگتونُ یاد گرفتین از کی ؟
تو راه رسیدن به ایده آل فقرا
بلشویک میشه تخم چپ عده ای دست چین
زبون جدید اینترنت رو وصف کن
وقتت رو صرف کن خودتو بهتر کن
گوشتو کر کن از هرچی که بدرد خورد

دیو داری؟ دیوتو رام کن نبرد کن

ستبر باش، مثل آفتاب بتاب

زبون آدمو یاد بگیر و داستان بساز

من توی دوران کهن مثل باستانه جام

تو راه ایده آل جم منم وامدار جام

مزه ی طعمه ی زنده بین آرواره هام!

چرخ ارابه هام، وطن آواره هام

نیزه دار شاهنشاه خوب دیوانه هام

از این رزم گریزی نیست بیچاره ها

تو راه ایده آل لبخند پا بذار

بگو به بیضه های کهکشان شیر های پاک

مثل یه پیشمرگ مصمم پا بذار

تو راه ایده آل هرچی برو دیوانه وار

 

همخوان


جیباتو بدوز گوشو با زبون تر کن

همش یه وهمه، همش یه وهمه !

اسلحه بخر بانک بزن خطر کن

هیچ کسی حرف تورو نمی فهمه

از کف دستت مو در میاد باور کن

همش یه وهمه، همش یه وهمه

بنی آدم ادعا داره تو توهم تبحر

هیچ‌کسی ایده آل رو نمی فهمه

 

خش دوم

 

یادت باشه کسی نداره بی درد درمان

حواست جمع مثل سگ های نگهبان

تموم معامله اینه بشه صبح شب

شب صبح، صبح شب بگذره تندتر

حرفای مادرشون یادشون رفته کل شهر

لشگر سیاه ملت پوشیده رخت شب

این‌ گوش دروازه از اون گوش در

وقتی جوک میگم فقط می زنن پوزخند!

 

یه جوری راه میرن انگار یه چی کم دارن

تو راه هیچ ایده آلی قدم بر نمی دارن

همه یه پای لنگ دارن، یه مخی واسه شر دارن

یه چپقی دارن‌ میچاقن فاز بد برندارن

تموم دعوا همینه. کی زد پا چشم کی؟

کی اول فحش داده بود که این شد قاتل این؟

دنبال فاضلاب جریان طفلی تو بغل پیرمردی 

که اومده اعدام ببینه سر به زیر

گل بگیر

در دادگستری رو گل بگیر

داد حرف مفته اینجا نیست دوای تشنگی

همش یه مشت ایده آله تو مخچه ی یه نخبه

که نشسته تو کتاباش هر چی خواسته گفته

پس تو راه ایده آل زندگیم، گلگی ندارم

کلون حرف تو مخ بایست دل بدیم به شهر شب

شهر تنها، شهر خواب هرویینیا تو سرما

شهر دزدا، شهر دود، شهر لاشخورای سرپا

 

 

همخوان

 

جیباتو بدوز گوشو با زبون تر کن

همش یه وهمه، همش یه وهمه !

اسلحه بخر بانک بزن خطر کن

هیچ کسی حرف تورو نمی فهمه

از کف دستت مو در میاد باور کن

همش یه وهمه، همش یه وهمه

بنی آدم ادعا داره تو توهم تبحر

هیچ‌کسی ایده آل رو نمی فهمه