معجزه

Image

معجزه


(گوش بده شوره پسر، یویو)

(بخش اول - بامداد)
میدونی چرا هیپ هاپ یه معجزست ؟
چون از بتن حرف می کشه
اون جایی که همه ساکتن تف می کنه تو روت
میون کارزار از جنگ دست میکشه
همیشه یه چیزی داره بده یاد به مخت
همیشه یاد داده بهم که هیچی بارم نیست
بعضی وقتا با غرور میگم منو وصف کن
اونم سواد نداره واسم خر می کشه
اینکه فکر میکنید یه رپکنی بُته خیلی خندست
از سر و کول هم بالا نرید بشینید وَردَست
یکمی مشاهده کن و بازی یاد بگیر
کو نتو تنگ کن مُخِتو بکار بگیر
قلم رو بزن تو سر ورق تف کنه بیاد شعر
عاقبتشو جار بزن همسایه بیدار شه
به چپِ آقا پلیسِ که دیره بزن زیرش
دنیا دو روزه یه روزه میری دلت هم نگیــره
به سرعت انتشار اخبار بد
یه حس سنگین و بد از گوش های کر
تموم شهرو بالا پایین بری هست جای من
شهرِ آجرهای رباخوار و سودای زَر
واسه سرمایه دارانِ پول شور  جانی
محتکر     مفسد     باعث   و بانی
شورای نمایندگان چُرتی و بی غم
نه راه پس دیدم، نه پیش رو ندیدم
تموم این سیاهی رو از جامعه بگیرم
چی پس میدم؟ جز نمه نمه روحمو
هنوزم همونم که وقتی شروع کردم بودم و
رپ واسه من رینگه، آزمودم زورمو
من بلدم فکر کنم شب بشه روزم و
نه بکشم به رخ بشر مال و پولمو
من آماده ی شرم گاردم رو پوزمو
عادتمه همیشه که هر سالم رفوضمو
بگو یه شاگرد بد، جاش کجاست جز کف شهر ؟
بگو تا کر بشن    (بگو)

(همخوان - یحیی)
چطوری هیپ هاپ یه معجزس

جلوی همه ی جادوگرهای دروغین 

به مقصد نمیره بار کج
حالا بگو توی راهِت نزدیک یا دوری؟

 کو اون نوری که تو تاریکی میخوره غلت

مثل بیت های صفحه ای که کاملا خورده خط

کیه اصلا روی نقشه ها می‌کشه مرز ؟

بهش بگید آماده شه که بیاد تو رینگ 

آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد

واسه راندِ بعد کیه که بیاد تو رینگ ؟


(بخش دوم - یحیی)

از وقتی یادمه همین شکلی بود

همه چی خوب روی لبا سیگار و توی چشامون دود

زامبیا توی خیابون میزدن پرسه
یه مشت لباس بی آدم یه مشت تن بی روح 

میدوییدن دنبال یه لقمه نون

سوسیس ارزون چون تخم مرغ شده گرون 

خب به تخممون !
دانشگاهتو برو مشقتو بنویس کتابتو بخون

خوندم و خوندم و هیچ نرفت من توی کَتَم

دیدم بیست و اندی ساله که فقط توی صفم

چیزی طول نکشید که فهمیدم ملت و دولت
جفتشون فقط مدعین فکر این مملکتن

حالا بگو چه فرقی داره چی‌حالیته ؟
وقتی حرفا لخت میدوئن پی جامه ی عمل

می‌دونی این جزو قوانین بازیه
همه تهش میفهمن باید بُتاشونو بشکنن

کو اون نوری که تو تاریکی میخوره غلت 

مثل بیتای صفحه ای که کاملا خورده خط

کیه اصلا روی نقشه ها می‌کشه مرز ؟

بهش بگو آماده شه که بیاد تو رینگ

(همخوان - یحیی و رودی)

آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد

واسه راندِ بعد کیه که بیاد تو رینگ ؟

(بخش سوم - رودی)
تا جا که پات می ره در رو من

وقتی می نویسم کلمه ها مثل اهرمن

گونی گونی شعر رو دوشه تنبلا شر کنن 

فریاد می کشم بلند صدای مردمم

زنده باد چندصدایی زنده باد هرج و مرج

زنده باد خشمی که ظلمو کنه قلع و قمع

اینا زبون خوش نمی فهمن پی ترجمن

و هر چی ایده می چاپن، باز گرو نه رو خونه هشتمن

ده قدم عقب تر انگار معجزم تو رپ

نمی تونن بکنن تجسمم

مغزتونو به چارمیخ بستم تو کلمه بازی تو میگی بازی نیست اصلا

امثال تو، تو خونه درازین از خیابون نگو که لافی و گزافی

زبون تندمه یه تیغ برنده

بس کن که شب ز نیمه گذشته

این نخوابیدنا به من میده چه مزه 

که بخوابمم یه چیزای می رسه از غیب

شهرم بطن تاریکیو

کلم شقه باکی نی و

لُب مطلب، میکشن بین زنده مرده خط باریکیو

حـیـف وقت ناز منو نمی خره

فـرز درو می بنده کسی نره

منم همین بغلام جایی نرفتم هیچوقت تو رو ولی باید بگیرنت

با کلمه ها پ می کشم لایی 

وقتی خوبم خیلی خوبم وقتی بدم بهترم 

تا جایی که تو رینگ اگه بیام باید بخونم لالایی

(بگو بگو) باید بخونم لالایی

(بخش چهارم - لابیت)

میزنه به سرم بزنم دلو به دریا 

آتیش فیتیله بشم بترکه شهر بام

از زیر پوست شهر تا آسمون پر ابر 

رو خط تعادل میکنم حقیقت رو رپ

رو بازی میکنم با کلمه لابیت 

تو رینگم با خودم همیشه سنگین و خالی

زبون چغرم درازه جلو تَقَلِ چاقی

هیپ هاپ واقعی منجی میشه 

میده تغییر به تاریخ

پس بگیر پیش بینیتو فرض 

شاید یه روزی اومد که شدیم بیست میلیون تو شهر 

شروع کردیم از اول 

حقمون تو جیبمون جونمون کف دستمون 

بهتر ازینه که باشیم زیر خط فقر

به خودت بگو اگه معجزه میخوای

 باس حرکت بکنی نباشی بیکار 

بخودت بگو اگه گند زدی تا الان

 از این به بعد رو مواظب باش نری توی چاه

حقیقت همیشه پنهونه تو طبیعت 

شرافت همیشه لنگِ پول بوده دریغ از

عدالت رو ترازو میکشه وزن جیبتو 

اگه سبکه باد میبره جونتو در آخر

چیزی که میشنوی ازم نمیخواد تفسیر

کافیه فکر کنی خودتو بدی تغییر

هیپ هاپ یه معجزس که تو خونته مشتی

پ عوضش نکن با پولو اطاعت و ترفیع


(همخوان - یحیی)
چطوری هیپ هاپ یه معجزس

جلوی همه ی جادوگرهای دروغین 

به مقصد نمیره بار کج
حالا بگو توی راهِت نزدیک یا دوری؟

 کو اون نوری که تو تاریکی میخوره غلت

 مثل بیت های صفحه ای که کاملا خورده خط

کیه اصلا روی نقشه ها می‌کشه مرز ؟

بهش بگید آماده شه که بیاد تو رینگ 

آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد
آماده شید واسه راندِ بعد

واسه راندِ بعد کیه که بیاد تو رینگ ؟